Wainui Beach Church

Gisborne Church News

During Covid-19 Level 1

The Wainui Beach Church community now gather in the following ways:

 

  • Sunday Church 9am and 10.30am at Wainui Beach School
  • Growth Groups week days [see the calendar for venue links & study notes] 

 

UPCOMING EVENTS

1 July:  Prayer and Fasting Together.  Prayer Hui 7.30pm, 5 Emily Street

4 July:  Youth Leadership Training

5 July:  Shared Celebration Brunch [Between Morning Services]

22 July:  Elders and Leaders Hui

24-26 July:  Youth Camp Napier

29 July:  Women's Badminton Event

31 July:  Snr Youth + 789's [Jnr Youth]

1 Aug:  Men's Table Tennis Event

5 Aug:  Prayer and Fasting Together

Numbers 6:24-26
24 Mā Ihowā koe e manaaki, māna koe e tiaki:
25 Mā Ihowā e mea kia tīaho tōna mata ki a koe, māna anō hoki koe e atawhai:
26 Mā Ihowā tōna kanohi e whakaara ki a koe, māna anō e tuku te rāngimarie ki a koe.

 

 

Wainui Beach Vineyard is a part of the Vineyard Aotearoa movement.